Egerbocsért KHE

Az “Egerbocsért” Közhasznú Egyesület megalakulása és céljai

Még 2006. nyarán merült fel néhány egerbocsi polgár beszélgetésekor egy civil kezdeményezés ötlete, amely a falu lakóinak összefogásával szándékozik elősegíteni a község fejlődését. A különböző elképzelések és célok összehangolásában és a gyakorlati megvalósításban is nagy szerepet vállalt Mariánné Judit. A civil szervezet működésének leghatékonyabb formája a tapasztalatok szerint a közhasznú egyesület, ezért a 2007. február 5-én lebonyolított alakuló közgyűlésen egyhangúlag megszavazták az alapító tagok, hogy nevünk ˝Egerbocsért˝ Közhasznú Egyesület legyen. A szervezetünk céljának tekinti a falu kulturális  t

evékenységében, sportjában, közösségi életében való aktív részvételt. A rendezvények szervezéséhez, a különböző feladatok ellátásához forrásokat derít fel, pályázatokat nyújt be a finanszírozás elősegítése érdekében. Fontos célunk a közterületek tisztaságának megőrzése, barátságosabbá tétele – a temető takarítását is ennek a jegyében szerveztük meg. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet természetesen nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a szolgáltatásaiból.

  Jelenleg húsz tagunk van, akik egyben az alapító tagok is. Az elnökünk Dombiné Barta Ágnes, a két elnökségi tag: Melegh Béláné és Barta Lajos. Természetesen nagy szeretettel várunk mindenkit tagjaink közé, aki az egyesületi céljainkkal, szellemiségünkkel egyetért.

  Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezetünk pártoktól független, működésünk nyilvános.