Patakmeder-Rendezés Egerbocson

Patakmeder-rendezés Egerbocson

Átfogó cél, Egerbocs település infrastrukturális állapotának javítása és a belterület helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése által, a település élhetőbbé tételének és a környezetbiztonság javításának hatására vonzóbb üzleti és lakókörnyezet kialakítása, melynek eredményeként a település gazdasági potenciáljának és versenyképességének erősítése, népességmegtartó erejének növelése.

Célok:

  • a belterületen áthúzódó vízfolyások rendezése a mértékadó vízhozam károkozás-mentes levezetése érdekében,
  • a település belterületének védelme a csapadékvíz által okozott vízkárok és belvízkárok okozta környezeti káresemények kockázatának csökkentése és megelőzése, a település környezetbiztonságának növelése,
  • a műszaki szempontok mellett környezetvédelmi szempontok is érvényesüljenek, és a műszaki megoldás meghatározása a vízgyűjtő gazdálkodási terv környezeti célkitűzéseinek,
  • az erősen módosított állapot további romlásának megakadályozása, és a jelenlegi állapothoz igazodóan a jó ökológiai potenciál elérése, vagy fenntartása- figyelembe vételével történjen,
  • a vízrendszer állapotának javítása, helyi vízhasznosítás lehetőségeinek bővítése, éghajlatváltozással, szélsőségesebb időjárással szembeni települési ellenállóképesség javítása, az ökológiai állapot javítása,
  • rendezett településkép kialakítása, a település infrastrukturális állapotának javítása.

A tervezési terület Egerbocs község belterületén található, az alábbi beavatkozási területeken:

CS-1-0-0 árokszakasz (Laskó-patak) 1263 fm mederlapokkal burkolva, a patak felső szakaszán 154 m, míg a burkolás alatt az alsószakaszon további 1000 m kotrás.

CS-1-2-0 árokszakasz (övárok): 140,0 m burkolt árok (előregyártott mederelemből). 10,0 m közút alatti meglévő és megmaradó 60-as beton áteresz mosatása.

CS-1-3-0 árokszakasz: 22,0 m burkolt árok (előregyártott mederelemből).

Összesen 2.417 m meder-hosszra és 172 m árokhosszra készült a műszaki leírás/felmérés.

Ebből a jelen projekt által érintett, 1.435 méter, mint felújítandó csapadékvíz-elvezető rendszer.

A felszíni vízelvezetés szempontjából kiemelt jelentőségű feladat az értékek védelme (ingatlanok (lakóépületek, közintézmények, stb.), építési területek, értékes termőhelyek, közutak). Ezen területek fejlesztési lehetőségeinek kialakítása során törekedni kell a csapadékvizek megfelelő elvezetésére és a belvízmentesítésre. Ugyanakkor lehetővé kell tenni a terület természetes vízkészletének lehető legnagyobb mértékű megtartását. A burkoltság növekedésével várható többlet csapadékvizeket a tervezési területen található, meglévő elvezető rendszer jelen állapotában csak korlátozottan tudja elvezetni. Ezért minden nagyobb beruházásnál, telekalakításnál a többlet csapadékvizek elvezethetőségét a befogadóig ellenőrizni kell.